Rensningen

Slangerne på højtryksanlægget rulles ud og der fyldes vand på anlægget. Vandstøvsugeren med indbygget lænsepumpe samt slangerne fra og til gøres klar. Herefter sættes asbestfilteret i den specielbyggede filterkasse. Tagrendernes nedløb blokeres.

Nu begyndes rensningen af taget med 300-400 bar. Slangen fra højtryksanlægget ender ud i et specielbygget rensehoved med børster på siderne der sørger for at vandet forbliver på tagoverfladen og løber ned i tagrenden. Inden i renserhovedet sidder en roterende plade med 2 renserdyser og sørger for en ensartet rensning af taget. Alger, mos, løse asbestfibre mm. bliver renset af, så taget fremstår med en ny rug overflade der er meget modtagelig og holder på efterbehandlingen. (Maling el. imprægningen)

Vander der løber ned i tagrenden suges ind i vandstøvsugeren og videresendes af lænsepumpen til asbestfilteret som så frasortere alle former for asbest, mos, alger, skid og møg.
Dvs. at vandet der så løber ud i bunden af filteret kan ledes direkte til regnvandsafløbet.

Herefter er det vigtigt at få overfladebehandlet taget da taget ellers vil suge alt til sig og vil være den perfekte grobund (igen) til alger, mos og skidt. Udover det suger taget selvfølgelig også vand som så vil resultere i frostsprængninger om vinteren.